facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja podsumowująca badanie realizowane przez Uniwersytet Warszawski

17 lutego 2014 r. o godz. 10.30 w Audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja poświęcona prezentacji wyników badań zrealizowanych przez Uniwersytet Warszawski na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

W ramach projektu „Monitorowanie absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” Uniwersytet Warszawski opracował metodologię pomiaru losów edukacyjnych i karier zawodowych absolwentów. Metoda w unikalny sposób wykorzystuje dane z rejestrów ZUS i systemów informatycznych UW. Seminarium będzie okazją do zaprezentowania wyników badań oraz dyskusji, w której uczestniczyć będą przedstawiciele środowisk edukacji i rynku pracy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.