facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pn. „The New Digital Era in Higher Education”

Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk weźmie udział w konferencji pn. „The New Digital Era in Higher Education”, która odbędzie się w Helsinkach od 3 do 5 kwietnia 2014 r.

Obrady będą dotyczyć:

  • Massive Open On-Line Courses (MOOCs);
  • technologii opartych na  „chmurze” (cloud technologies);
  • współpracy z przedsiębiorstwami.


EUNIS – European University Information Systems Organization działa od 1993 r., zrzesza osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie, rozwój i politykę technologii informatycznych w szkolnictwie wyższym w Europie. Celem EUNIS jest przyczynianie się do rozwoju wysokiej jakości systemów informatycznych; zachęcanie do wymiany, współpracy i debaty pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za systemy informatyczne; nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z organizacjami odpowiedzialnymi za systemy informatyczne w zakresie szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.