facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pn. „Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych…”

19 października 2010 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się konferencja inauguracyjna polsko-czeskiego projektu pn. „Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatów cieszyńskiego i karwińskiego”.

Nadrzędnym celem projektu jest współpraca polsko-czeska na gruncie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedsięwzięcie zakłada rozpowszechnianie idei pożyteczności działań podejmowanych na rzecz tych osób, podnoszenie świadomości społecznej, wymianę doświadczeń, stworzenie wspólnej bazy danych, jak również współpracę w zakresie badań naukowo-społecznych. Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno przedstawicieli instytucji rządowych, jak i organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, rodzin osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, a także dyrektorów i kierowników placówek oraz organizacji, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, trenerów, doradców oraz studentów.

Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Więcej informacji…

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.