facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja "Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym"

26 listopada o godz. 10.00 w sali sympozjalnej III Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 odbędzie się konferencja Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym, której organizatorami są: Forum Młodych Dyplomatów, Ambasada Republiki Francuskiej w RP, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" i Rada Samorządu Studenckiego Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ.

Celem konferencji jest przybliżenie priorytetów Prezydencji Francuskiej w Radzie UE. Zamysłem organizatorów jest podjęcie debaty dotyczącej polityki energetycznej nie tylko w aspekcie europejskim, ale również w wymiarze regionalnym. Pośród prelegentów znajdą się naukowcy, specjaliści, dyplomaci oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Plakat pdf

Program konferencji word

Formularz zgłoszeniowy word

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.