facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja online pt. „Cywilizacja zdrowia”

Uniwersytet Śląski oraz spółka akademicka UŚ Wiseplace sp. z o.o. organizują I Interdyscyplinarną Konferencję Plakatowo-Multimedialną „Cywilizacja zdrowia”. Obrady prowadzone będą za pośrednictwem platformy internetowej: www.konferencjewinternecie.pl od 1 do 5 marca 2016 r. Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 31 stycznia 2016 roku.

Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie jako nie tylko całkowity brak choroby czy też kalectwa, ale również jako stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Taki sposób ujęcia problematyki zdrowia wskazuje na konieczność rekonstrukcji dotychczasowego spojrzenia na zdrowie; nie chodzi wszakże tylko o działania zapobiegające lub zwalczające oznaki choroby, ale także – a może przede wszystkim? – akcentowanie i propagowanie zachowań prozdrowotnych. Zdrowie człowieka, a w szerszym ujęciu zdrowie współczesnej cywilizacji, to potężny kapitał ekonomiczny, który przy odpowiednim wsparciu społecznym, politycznym, środowiskowym, medycznym może stanowić największy wkład w rozwój obecnej i przyszłej cywilizacji.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej prezentację wyników rozważań teoretycznych oraz rezultatów badań empirycznych we wskazanej problematyce. Szeroki zakres tematyczny ma umożliwić uczestnikom reprezentującym różne ośrodki naukowe znalezienie odpowiedniego miejsca na przedstawienie swoich zainteresowań oraz działalności naukowej, a także zapoznanie się z postępami prac innych.

Proponowane panele tematyczne:

 1. Środowisko globalne i regionalne jako przestrzeń zagrażająca zdrowiu oraz życiu.
 2. Medycyna tradycyjna a alternatywna i ich przyszłość.
 3. Znaczenie coachingu w rozwoju duchowo-zawodowym.
 4. Dermatologia estetyczna, kosmetologia i medycyna estetyczna – wyzwania i trendy.
 5. Przemysł farmaceutyczny jako antidotum na starzenie się społeczeństwa.
 6. Miejska psyche i jej wpływ na kondycję psychiczną współczesnego człowieka.
 7. (Nie)zdrowie pracujących – zdrowie i higiena w miejscu pracy.
 8. Współczesne tendencje w zarządzaniu i ochronie zdrowia.
 9. Modele edukacji zdrowotnej w Polsce i na świecie.
 10. Kierunki rozwoju sektora usług uzdrowiskowych, relaksacyjnych oraz turystycznych.
 11. Moje ciało, moim wyzwaniem – aktywność fizyczna.
 12. Żywność funkcjonalna, produkty light i fitness jako nowa codzienność.
 13. Choroby cywilizacje i metody ich przezwyciężania.
 14. New addictions – diagnoza, wsparcie oraz metody leczenia.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.konferencjewinternecie.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.