facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Ojcostwo w aspekcie społeczno-kulturowym, psychologiczno-pedagogicznym i prawnym”

28 października 2014 r. w Cieszynie odbędzie się konferencja poświęcona wspólnym obszarom badań pedagogiki oraz etnologii i antropologii kulturowej pt. „Ojcostwo w aspekcie społeczno-kulturowym, psychologiczno-pedagogicznym i prawnym”.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące m.in.:

  • wspólnych obszarów badań nad ojcostwem w wymiarze społecznym, kulturowym i prawnym,
  • kontekstów współczesnego ojcostwa i jego znaczenia w wychowaniu dzieci i młodzieży,
  • teoretycznych i praktycznych problemów wychowania w rodzinie z perspektywy kryzysu współczesnego ojcostwa,
  • problemów prawnych w aspekcie dyskryminacji dzieci i jednego z rodziców oraz stosowania prawa w sprawach rodzinnych i dysfunkcjach wymiaru sprawiedliwości,
  • skutków prawnych i społecznych braku równouprawnienia rodziców przed sądem rodzinnym,
  • perspektyw rozwoju rodziny i jej przemian w XXI wieku.


Organizatorami konferencji są: Instytut Nauk o Edukacji UŚ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Regionalnej w Kłodzku oraz Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca.

Szczegółowe informacje

Karta zgłoszeniowa

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.