facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Od miasta do metropolii…”

8 października 2015 r. w Zabrzu odbędzie się konferencja pt. „Od miasta do metropolii – działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń” organizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny. Ochrona powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń jest ważnym celem wyznaczonym dla Polski na najbliższe lata. Od wielu lat władze samorządowe podejmują działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji na własnym terenie, a obecnie większość gmin pracuje nad stworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. W szczególny sposób tematyka ograniczania emisji i gospodarki niskoemisyjnej jest postrzegana na Śląsku.

W spotkaniu dotyczącym działań podejmowanych przez samorządy na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń udział wezmą między innymi: Małgorzata Mańka-Szulik – przewodnicząca zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, prezydent Zabrza, Andrzej Pilot – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

Konferencja została podzielona na sesje poświęcone: diagnozie stanu powietrza w obszarze województwa śląskiego, działaniom na rzecz ochrony powietrza oraz realizacji zadań z tym związanych. W programie przewidziano dyskusje panelowe dotyczące poprawy jakości powietrza oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na atrakcyjność inwestycyjną, rozwój, zdrowie i jakość życia mieszkańców Metropolii „Silesia”. Spotkanie patronatem objął marszałek województwa śląskiego oraz minister środowiska.

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie: www.gzm.org.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.