facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja "Obrazy rodziny w literaturze od XIX do XXI wieku"

W dniach 1-3 grudnia w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się konferencja Obrazy rodziny w literaturze od XIX do XXI wieku, której organizatorami są: Zakład Literatury Poromantycznej oraz Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego.

Plan konferencji word

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.