facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Oblicza mistyki w 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa”

23 i 24 kwietnia 2015 r. w Katowicach będzie odbywać się międzynarodowa konferencja naukowa „Oblicza mistyki w 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa” organizowana przez Wydział Teologiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Inspirację do jej organizacji stanowi pięćsetna rocznica narodzin św. Teresy od Jezusa, której pisma są ważną częścią kanonu literatury mistycznej.

Wśród podejmowanych zagadnień znajdą się m.in.:

  • strategie lektury i interpretacji literatury mistycznej,
  • doświadczenie mistyczne,
  • relacje pomiędzy językiem i doświadczeniami mistycznymi,
  • filozofia mistyki,
  • doktryna mistyczna św. Teresy od Jezusa.
     

Wydarzenie rozpocznie się od mszy św. w kaplicy Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych pw. Matki Kościoła i św. Józefa mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 15a. Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 9.30 w auli Wydziału Teologicznego. Dwudniowa konferencja została podzielona na obrady ogólne i obrady w sekcjach.

Podczas obrad ogólnych wystąpią: dr Romulo Londoño OCD (CITeS Universidad de la Mistica, Hiszpania), prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński, prof. dr hab. Joanna Ślósarska, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, prof. dr hab. Slavomir Galik, dr hab. Aleksander Bańka, prof. dr hab. Dariusz Kubok i ks. prof. dr hab. Jan Słomka.

Patronat nad wydarzeniem objął Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Teologicznego UŚ: http://www.wtl.us.edu.pl.  

Zaproszenie w języku polskim

Zaproszenie w języku angielskim

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.