facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja nt. „Vixdum Poloniae unitas”

29 października 2015 r. w auli Wydziału Teologicznego (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się konferencja nt. „Vixdum Poloniae unitas”, która została zorganizowana w 90. rocznicę ustanowienia diecezji katowickiej.

Konferencji towarzyszyć będzie promocja książki dr. Przemysława Stanki pt. „Bulla Vixdum Poloniae unitas. Geneza – znaczenie – dzieje – edycja” (Katowice 2015) oraz wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną UŚ nt. „Kościół na Górnym Śląsku”.

Organizatorem konferencji jest Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął metropolita katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego JE Arcybiskup dr Wiktor Skworc.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.