facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja nt. „Ustawa 2.0 – rozwiązania statutowe w sprawach pracowniczych”

uczestnicy spotkania - mężczyźni w garniturach siedzą i robią notatki

14 marca 2019 roku w Collegium Minus na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Ustawa 2.0 – rozwiązania statutowe w sprawach pracowniczych”, w której z ramienia Uniwersytetu Śląskiego udział biorą prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz kanclerz dr Agnieszka Skołucka.

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych wyzwań w zakresie spraw pracowniczych w kontekście nowej Ustawy 2.0, a także wymienienie się informacjami na temat dobrych praktyk oraz doświadczeń naukowych z zakresu prawa pracy i prawa o szkolnictwie wyższym. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się kwestie dotyczące między innymi: ścieżki kariery naukowej i awansów, ewaluacji, mechanizmów zapewniających stabilizację zatrudnienia, dodatkowych uprawnień w sferze akademickiej.

Szczegółowy program konferencji (pdf, 104 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.