facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja nt. „Teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe problemy opiniodawstwa sądowego...”

Od 15 do 16 listopada 2010 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach (ul. Katowicka 27) odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej” pt. „Teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe problemy opiniodawstwa sądowego oraz interwencji psychologiczno-pedagogicznej w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych”.

Organizatorami konferencji są Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedra Pedagogiki Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP TWP w Warszawie.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.