facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja nt. projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

26 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się konferencja inaugurująca przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach projektu systemowego „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”. W otwarciu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Podczas wydarzenia zostaną omówione założenia projektu, przeprowadzone będzie również szkolenie dotyczące wdrożeń i komercjalizacji badań naukowych oraz zarządzania własnością intelektualną.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.