facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja nt. programu stypendialnego na rzecz innowacyjnego Śląska – DoktoRIS

24 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja inaugurująca przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach projektu systemowego „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”.

W programie konferencji znajdzie się m.in.:

  • przemówienie wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandry Gajewskiej,
  • wystąpienie prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów jako instrument wspierania nauki i rozwoju gospodarki regionu”, przedstawienie specyfiki wsparcia stypendialnego udzielanego w ramach projektu „DoktoRIS”,
  • szkolenie z zakresu wdrożeń i komercjalizacji badań naukowych, a także zarządzania własnością intelektualną.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.