facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja nt. prawa dotyczącego broni i materiałów wybuchowych

9 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w auli nr 2 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się konferencja na temat prawa dotyczącego broni i materiałów wybuchowych.

Gościem specjalnym spotkania będzie Krzysztof Rymski – prezes Śląskiego Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego. Wśród poruszanych podczas konferencji kwestii znajdą się między innymi: wymogi i procedura uzyskania pozwolenia na broń sportową, patenty, licencje sportowe, kluby i związki, w których członkostwo jest wymogiem, rodzaje broni w świetle prawa, kwestie pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich/rekonstrukcyjnych, rozróżnienie broni od repliki pozbawionej cech użytkowych.  W programie przewidziano prezentację, w wykonaniu  grupy „The Jarheads Desert Storm Reenactment Group” zrzeszającej miłośników techniki militarnej i historii.

Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UŚ.


„studentnews.pl” - „UŚ organizuje konferencję nt. prawa dotyczącego broni i materiałów wybuchowych” (08.12.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.