facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja nt. „Interdyscyplinarność w uniwersytecie – reguła czy wyjątek?”

30 czerwca i 1 lipca 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbywać się będzie konferencja pt. „Interdyscyplinarność w uniwersytecie – reguła czy wyjątek? Wyzwania i pułapki rozwiązań systemowych”, która poświęcona zostanie m.in. rozmowie na temat miejsca i znaczenia interdyscyplinarności we współczesnym uniwersytecie. Spotkanie składać się będzie z dwóch sesji:

  • „W poszukiwaniu dobrej reguły”,
  • „Po co nam interdyscyplinarność? Reguła czy wyjątek?”.

 

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.