facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Kobieta bezpieczna”

Grafika prezentująca twarz kobiety i dłonie

W czwartek 26 kwietnia 2018 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się siódma edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowo-dydaktycznej pn. „Kobieta bezpieczna”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości kobiet na temat potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.

W programie spotkania zaplanowano wystąpienia dotyczące między innymi: zapobiegania przemocy wobec kobiet, konsekwencji depresji klinicznej, samotności seniorek, a także biologicznych aspektów funkcjonowania pamięci u kobiet doświadczających przemocy psychicznej i seksualnej. Poruszone zostaną także kwestie związane z uzależnieniem od alkoholu czy chorobami nowotworowymi.

Dyskusji poddane będą następujące zagadnienia:

  • pomoc psychologiczna, prawna, społeczna kobietom, które stały się ofiarami przemocy,
  • sposób podnoszenia stanu świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa kobiet wśród społeczeństwa,
  • metody zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
  • komunikacja kryzysowa, w tym komunikacja w warunkach szczególnego pobudzenia emocjonalnego,
  • przemoc fizyczna, seksualna, mobbing w miejscu pracy,
  • relacje społeczne między kobietami a mężczyznami.
     

Sponsorami konferencji są: prezes firmy AVANTI gen. Bolesław Wolanin z Sanoka, firma ZIAJA, firma Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka oraz Gabinet Seksuologiczny mgr Janiny Sabat. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na Facebooku.

Program konferencji (pdf, 807 kB)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.