facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa „Sławne postacie, wielkie zwycięstwa i spektakularne niepowodzenia w czasach antycznych”

9 maja 2011 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa poświecona historii starożytnej pt. „Sławne postacie, wielkie zwycięstwa i spektakularne niepowodzenia w czasach antycznych”. Celem konferencji jest wymiana wiedzy oraz poglądów między pracownikami naukowymi, doktorantami, absolwentami oraz studentami zainteresowanymi dziejami antycznymi. Organizatorzy planują opublikowanie referatów wygłoszonych w czasie konferencji.

Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Tematy referatów, dane prelegentów oraz wszelkie pytania należy przesyłać na adres e-mail: pro.antiquitatis.propagatione@gmail.com do 10 kwietnia 2011 r.

Organizatorami wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Promocji i Upowszechniania Wiedzy o Starożytności „Pro Antiquitatis Propagatione”, Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa Śląsk Świat Najmniejszy oraz Muzeum w Rybniku.

 

O wydarzeniu napisał serwis „Wydarzenia.edu.pl” w artykule pt. „Sławne postacie, wielkie zwycięstwa i spektakularne niepowodzenia w czasach antycznych ”. (14.03.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.