facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności”

17 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w Bibliotece Śląskiej (Katowice, pl. Rady Europy 1, sala Parnassos) rozpocznie się wieńcząca VIII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego konferencja naukowa pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności”, która ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego wokół praktycznych i teoretycznych aspektów postępowania logopedycznego. Ogólnopolski charakter spotkania stwarza możliwość prezentacji dokonań i przemyśleń wszystkim zainteresowanym problematyką komunikowania się z osobami mającymi zaburzenia mowy. Drogi terapii logopedycznej prowadzą do porządkowania mowy wewnętrznej i stymulują/odbudowują procesy jej uaktywniania. Konieczność współdziałania różnych dyscyplin naukowych dla potrzeb rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych nad trudnościami w porozumiewaniu się językowym i metodami usprawniania komunikacji językowej u osób z jej zaburzeniami bez względu na rodzaj patomechanizmu zaburzeń, przyświeca zarówno konferencji, jak i całej idei Logopedycznych Dni UŚ.

Organizatorzy konferencji postanowili przyznać honorowe wyróżnienia „Logopedi(c)uś” osobom, które znacząco przyczyniły się do rozwoju Centrum Logopedii. Wyróżnieni zostali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i prodziekan Wydziału Filologicznego ds. rozwoju i promocji prof. zw. dr hab. Marian Kisiel.

Po zakończeniu obrad, w godz. od 15.30 do 19.00, odbędą się warsztaty Wydawnictwa WIR pt. „Techniki metody krakowskiej w pracy z pacjentem dorosłym z afazją”, które poprowadzi dr Anna Siudak. Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem strony: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_piatek.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Logopedii UŚ. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.