facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Piśmiennictwo i literatura w Wielkim Księstwie Litewskim. Źródła – konteksty – nawiązania”

Katowice2
02.12.2016 - 02.12.2016

2 grudnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Piśmiennictwo i literatura w Wielkim Księstwie Litewskim. Źródła – konteksty – nawiązania”.

Przedmiotem literaturoznawczej refleksji stanie się dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, obecne w naszej teraźniejszości rozmaicie, ale zawsze jednakowo ważne. Historycy literatury będą mogli przyjrzeć się różnym rodzajom piśmiennictwa, analizując problemy kultury literackiej i znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Refleksja interpretatorów krążyć może wokół takich pojęć i problemów, jak: ojczyzna, tożsamość, narodowość, język, wielokulturowość, wieloetniczność, różnorodność, zakorzenienie, pogranicze.

Tematy wystąpień wraz z krótką informacją dotyczącą ich zwartości merytorycznej należy przesłać do 30 czerwca drogą elektroniczną na adres e-mail: mariolajarczyk22@gmail.com. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje między innymi publikację książki.

Organizatorami wydarzenia są Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki oraz Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.