facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych”

11 maja 2015 r. o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b, aula 7) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych”.

Motywem przewodnim konferencji będzie problematyka wpływu nowych dyrektyw unijnych w sprawie koncesji i zamówień publicznych na rodzime regulacje prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium ma na celu przedstawienie kierunków zmian legislacyjnych i ich wpływu na rozwój rodzimego rynku PPP.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące: założeń i celów nowych dyrektyw unijnych, perspektyw rozwoju rynku PPP w Polsce, zmian w zakresie regulacji zamówień i koncesji „in house”, szans jakie nowe dyrektywy niosą ze sobą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów PPP oraz przedstawicieli zawodów prawniczych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie organizowane jest przez: Fundację Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorami konferencji są: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Centrum Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridicia”. Patronat honorowy nad seminarium objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.