facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły”

Wydział Nauk o Ziemi UŚ

24 i 25 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ŚląskiegoŚ w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja naukowa Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. „Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły”. To spotkanie dydaktyków geografii, nauczycieli tego przedmiotu szkolnego, autorów i wydawców podręczników, rzeczoznawców MEN z zakresu geografii, a także pracowników uczelni zainteresowanych kształceniem geograficznym.

Wśród poruszanych na konferencji tematów znajdą się m.in. następujące kwestie:

  • założenia nowej podstawy programowej z geografii jako wyzwania dla nauczycieli w zakresie realizacji celów, treści oraz sposobów kształcenia w reformowanej szkole,
  • „stare” i „nowe” w edukacji geograficznej reformowanej szkoły,
  • nowy podręcznik do geografii jako narzędzie pracy nauczyciela – założenia, walory edukacyjne, mocne i słabe strony. Realizacja założeń podstawy programowej w nowych podręcznikach,
  • możliwości wykorzystania różnych źródeł informacji, zajęć terenowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych i geoinformacyjnych na lekcjach geografii.

 

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.