facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Muzyka na Śląsku Cieszyńskim”

Plik graficzny z tytułem konferencji (rysunek z dwiema basztami w tle)

20 i 21 kwietnia 2017 roku Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Muzyka na Śląsku Cieszyńskim”. Celem spotkania jest prezentacja i upowszechnianie zagadnień związanych z problematyką kultury muzycznej ziemi cieszyńskiej.

Konferencja skierowana jest zarówno do naukowców z wieloletnim doświadczeniem badawczym, jak i do osób będących dopiero na początku ścieżki naukowo-artystycznej. Spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na płaszczyźnie naukowej, artystycznej i dydaktycznej. Obrady dotyczyć będą takich obszarów tematycznych, jak:

  • działalność muzyków regionu cieszyńskiego (tradycja – współczesność),
  • festiwale i cykliczne imprezy muzyczne,
  • dzieje ruchu śpiewaczego na ziemi cieszyńskiej,
  • edukacja muzyczna dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • kompozytorzy Śląska Cieszyńskiego,
  • folklor muzyczny – źródło i transformacje.

 

Program konferencji (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.