facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Filozoficzna refleksja nad kulturą...”

Od 25 do 27 października 2011 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności”. Proponowana problematyka konferencji obejmuje zarówno rozważania przedmiotowe, jak i metaprzedmiotowe kultury, przy czym sama kultura rozumiana jest jako całokształt działań człowieka. W jej zakres wchodzi, oprócz działalności artystycznej, naukowej i religijnej, także aktywność gospodarcza, polityczna i wychowawcza.

Organizatorami wydarzenia są pracownicy Zakładu Edukacji Filozoficzno-Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na stronie: www.refleksjanadkultura.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.