facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Edukacja artystyczna. Sztuka – edukacja – kultura”

Od 8 do 9 listopada 2011 r. na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) będzie miała miejsce konferencja naukowa pt. „Edukacja artystyczna. Sztuka – edukacja – kultura”.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

  • wspierania rozwoju i kształtowania kreatywnych osobowości poprzez działania artystyczne;
  • przygotowania do aktywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze;
  • edukacji artystycznej jako działania prewencyjnego (przeciwdziałanie nałogom i agresji poprzez pozytywne zagospodarowanie czasu wolnego);
  • edukacji estetycznej, kulturalnej jako elementów resocjalizacji;
  • edukacji artystycznej jako narzędzia terapii;
  • sztuki na lekcji, edukacji artystycznej i kulturalnej w procesie uczenia się;
  • wymiany międzykulturowej jako elementu edukacji estetycznej, kulturalnej i artystycznej;
  • współczesnych funkcji sztuki.

Organizatorami konferencji są: Katedra Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej Instytutu Sztuki UŚ oraz Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Instytutu Nauk o Edukacji UŚ.

Szczegółowe informacje...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.