facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Dramat i doświadczenie”

Od 24 do 25 maja 2012 r. o godz. 9.00 na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Dramat i doświadczenie”. Podczas zjazdu poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: tekst dramatyczny jako reprezentacja doświadczenia, specyfika doświadczeń utrwalanych w dramacie, język jako medium doświadczenia, lektury dramatów przykładami negocjowania doświadczeń, doświadczenie nowoczesności a doświadczenie nowoczesne w dramacie.
Program

Organizatorami wydarzenia są: kierownik Zakładu Teatru i Dramatu UŚ prof. dr hab. Ewa Wąchocka, dr Beata Popczyk-Szczęsna, mgr Magdalena Figzał oraz mgr Katarzyna Sobolewska.
 
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.