facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania”

Katowice
27.04.2017 - 27.04.2017

W czwartek 27 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania” organizowana przez Zakład Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie poświęcone zostanie zmianom dokonującym się w obszarze „starych” i „nowych” (analogowych i cyfrowych) mediów oraz modelom funkcjonowania ich użytkowników. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z najnowszymi trendami w obszarze mediów, technologii, komunikacji i stylu życia. Konferencja kierowana jest do teoretyków, badaczy współczesnej kultury, medioznawców, komunikologów, antropologów mediów, jak również praktyków z branży nowomedialnej (IT, social media, marketingu, reklamy).

Wśród poruszanych tematów znajdą się kwestie dotyczące m.in.:

  • wirtualnej rzeczywistości,
  • aplikacji mobilnych,
  • nowoczesnych gadżetów i technologii,
  • dronów, robotów, cyborgów,
  • social mediów,
  • strategii komunikacyjnych w nowych mediach,
  • stanu języka w przekazach medialnych,
  • zmian w mediach analogowych.
     

Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 15 marca drogą elektroniczną na adres e-mail: conowegokonferencja@gmail.com.
 

Plakat konferencji z datą, tytułem oraz obrazkiem białego dzwonka

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.