facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Ciało – muzyka – performans”

22 i 23 października 2015 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Ciało – muzyka – performans”. Ciało artysty: dyrygenta, solisty muzyka, aktora, śpiewaka czy performera to ciało poddane muzycznemu rytmowi, ruchowi zaplanowanemu, wpisanemu w reguły sztuki wykonawczej, ale również ciało niezdeterminowane, spontanicznie wolne, w obu przypadkach sprowadzone do chwilowości. Jako podległe wobec instrumentu (a czasem z nim tożsame) może zatracić swoją podmiotowość, a jednocześnie jako oglądane odzyskuje ją na nowo. Jest to też ciało eksponowane, oglądane. Wobec toczących się debat zogniskowanych wokół performatyki organizatorzy konferencji chcą objąć refleksją ciało wykonawcy w sytuacji proscenicznej. W trakcie wykonania podział przestrzeni zostaje wzmocniony lub zakwestionowany, ale z reguły jest umownie zachowany. Wykonawcą nazywamy artystę działającego w tej przestrzeni, jest nim artysta sceniczny, ale również – od czasów malarstwa gestu i działań Fluxusa – artysta sztuk plastycznych, a wraz z powstaniem instalacji interaktywnych, a także dźwiękowych, jest nim interaktor. Chcą w tej szerokiej formule wykonawstwa określić sytuację przestrzenno-czasową ciała wykonawcy, skonfrontować różne typy wykonawstwa, przybliżyć ewolucję konwencji wykonawczych, wydobyć walory jego powtarzalnej jednorazowości, skonceptualizować marginalia.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące zakresy tematyczne:

 

 • performowanie muzyki versus muzyczność ciała;
 • ciało wykonawcy/interaktora – ekspresja wykonania, twarz, gestyka, czasoprzestrzeń ciała, spontaniczność, autentyczność, improwizacja;
 • interaktor jako wykonawca – instalacje interaktywne, środowiska dźwiękowe;
 • wizualność wykonania – ciało performera jako ekspozytyw, aparycja ciała;
 • ciało dyrygenta – style dyrygowania, wizualna gestyka, interakcja, dyrygent jako showman;
 • ciało orkiestry – orkiestra jako organiczne dzieło sztuki w ruchu;
 • aktorstwo operowe – fizjologia śpiewu, konwencje wykonawcze, relacje z aktorstwem teatralnym i filmowym;
 • partytura wykonania w tekście teatralnym/dramatycznym.

 

 Warunki uczestnictwa:

 • nadesłanie karty zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: cmperformans@gmail.com,
 • nadesłanie propozycji tematu referatu wraz z abstraktem (ok. 1000 znaków),
 • wpłata opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł w terminie do 15 września, którą należy przesłać na rachunek: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 z dopiskiem Ciało-muzyka.

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, catering, materiały konferencyjne oraz publikację referatu w tomie pokonferencyjnym (z zachowaniem procedury recenzowania publikacji).

 

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: cmperformans@gmail.com.

 

Organizatorami wydarzenia są Zakład Estetyki i Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Karta zgłoszenia

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.