facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Barańczak. Postscriptum”

25 i 26 maja 2015 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Barańczak. Postscriptum”.

Tematyka spotkania koncentrować się będzie na poetyckim, translatorskim i krytycznym dorobku Stanisława Barańczaka. Wspólną refleksją uhonorowana zostanie nie tylko wszechstronna twórczość poety, lecz także dwudziestolecie otrzymania przez niego doktoratu honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

Sesja jest organizowana w ramach cyklu „Literatura polska w świecie”. Stanowi ponadto część obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedrę Literatury Porównawczej oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje i program dostępne są na facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.