facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego”

logo Muzeum Śląskiego

21 września 2017 roku w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego” poświęcona wybitnemu uczonemu, archeologowi, nauczycielowi akademickiemu, muzealnikowi związanemu z Muzeum Śląskim i z Uniwersytetem Śląskim, na którym od 1973 roku był pracownikiem naukowym, pełniąc różne funkcje: wicedyrektora Instytutu Historii (1979–1980), dziekana (1980) i prodziekana (1982–1984). Wśród prelegentów znajdują się m.in. pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzeniu towarzyszy wystawa zatytułowana „Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. Profesor Jerzy Szydłowski – sylwetka mistrza”, którą oglądać będzie można od 21 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie Muzeum Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.