facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego”

10 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego”. Seminarium skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!” działające przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UŚ we współpracy z Katedrą Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.