facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pn. „Coraz dłuższe życie. Klęska czy sukces?”

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego wraz z Kołem Naukowym Polityków Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Fundacją „Pamięć i Pomoc” im. E. Gryglewicza zapraszają na konferencję naukową pt.”Coraz dłuższe życie. Klęska czy sukces?”. Spotkanie odbędzie się 22 października 2010 r. o godzinie 10.00 w auli im. Kazimierza Popiołka Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Konferencja poświęcona jest jednemu z najważniejszych problemów społecznych na świecie, czyli starzeniu się społeczeństwa. Ma ona służyć zainicjowaniu interdyscyplinarnej dyskusji na temat pomyślnie przeżywanej starości oraz uzmysłowić skalę i powagę wyzwań społecznych, medycznych i organizacyjnych, wynikających ze skali starzenia się społeczeństwa.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.