facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa „Edukacja małego dziecka…”

Od 15 do 16 listopada 2011 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Edukacja małego dziecka. Szanse i zagrożenia”. Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z:

  • edukacyjnymi możliwościami oraz ograniczeniami wspomagania rozwoju dziecka,
  • społecznym kontekstem uwarunkowań rozwojowych małego dziecka,
  • obszarami wspierającymi oraz dezintegrującymi procesy poznawcze dziecka we wczesnym etapie jego edukacji,
  • współczesnymi przesłankami teoretycznymi i praktycznymi kształcenia na etapie przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji,
  • pracą nauczyciela i jego działaniami przyczyniającymi się do stymulowania wczesnego rozwoju uczniów w różnych sferach i obszarach ich aktywności,
  • instytucjonalnym wymiarem wspomagania i organizowania codziennej aktywności poznawczej małego dziecka jako odpowiedzi na jego potrzeby oraz ewolucyjny charakter otaczającej nas rzeczywistości.

Organizatorami konferencji są: Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.