facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa „Czas w edukacji”


27.05.2014 - 27.05.2014

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje konferencję naukową „Czas w edukacji”, która odbędzie się 27 maja 2014 r. na Wydziale Filologicznym UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1).

Tematyka konferencji obejmuje problemy związane ze sposobami funkcjonowania pojęcia czasu w edukacji. Przedmiotem zainteresowań są m.in. takie zagadnienia, jak:

  • językowy obraz czasu;
  • czas w przestrzeni społecznej i komunikacyjnej;
  • językowy sposób wyrażania czasu;
  • odczuwanie czasu i stosunek młodych ludzi do jego upływu;
  • czas w świetle reformy programowej;
  • sposoby przedstawiania czasu w podręcznikach szkolnych;
  • ilość i jakość czasu pracy nauczyciela i ucznia.


Zgłoszenia tematu i abstrakt 20-minutowego wystąpienia można przesyłać do 12 maja na adres e-mail: olazok@wp.pl. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.

Istnieje możliwość udziału w konferencji bez wygłaszania referatu (w tym przypadku zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji). Chęć uczestnictwa należy zgłosić do 18 maja drogą elektroniczną (e-mail: olazok@wp.pl). Opłata za udział wynosi 50 zł.

Zaproszenie i karta zgłoszeniowa

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.