facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja na temat e-learningu

Od 13 do 14 października 2014 r. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Nauczania na Odległość”. Będzie to już szósta konferencja z serii, tym razem poświęcona zagadnieniom e-learningu na tle rozwoju kompetencji interkulturowych w różnych krajach. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy wśród osób zaangażowanych w działalność związaną z nauczaniem na odległość – naukowców, wykładowców akademickich, doktorantów, studentów, metodyków, tutorów oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

Temat konferencji odzwierciedla zasady leżące u podstaw koncepcji reformy systemów edukacyjnych w krajach europejskich. Jednym z kluczowych celów edukacyjnych Unii Europejskiej jest zapewnienie równych szans dla wszystkich w zakresie dostępu do nauki i wiedzy, niezależnie od płci, zdolności finansowej i fizycznej oraz miejsca zamieszkania. Dlatego też nauczaniu metodą e-learningu został przyznany status wysoki priorytet. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego posiada bogate doświadczenie w realizacji takich form kształcenia, czego wyrazem jest platforma e-learningowa http://el2.us.edu.pl/weinoe.

Partnerami i współorganizatorami konferencji są uczelnie z Czech i Słowacji. Współpraca międzynarodowa zaowocowała rozpoczęciem w styczniu tego roku projektu pn. „Międzynarodowa sieć badawcza na rzecz analizy i rozwoju nowych narzędzi i metod dla zaawansowanych nauk pedagogicznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania na odległość oraz kompetencji interkulturowych” (IRNet). Uczestnikami projektu jest dziesięć instytucji akademickich z pięciu krajów Europy oraz trzech państw pozaeuropejskich: Uniwersytet Twente (Holandia), Uniwersytet Extremadura (Hiszpania), Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet Lusíada w Lizbonie (Portugalia), Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie (Ukraina), Państwowy Uniwersytet Techniczny w Dnieprodzierżyńsku (Ukraina), Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt Petersburgu (Rosja), Uniwersytet Curtin w Perth (Australia) oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach – pełniący rolę koordynatora międzynarodowego konsorcjum. Projektem kieruje dr hab. prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska. Projekt uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach działań Marie Curie „International Research Staff Exchange Scheme” 7. Programu Ramowego.

Organizatorzy są przekonani, iż tak znaczne wsparcie środowiska międzynarodowego zapewni konferencji jeszcze większy sukces niż dotychczas, a realizacja projektu znacznie wzmocni wdrażanie innowacyjnych form nauczania.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie www.dlcc.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.