facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP) i Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP)

Od 25 sierpnia do 4 września 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie konferencja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP) i Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP). Obie organizacje skupiają czołowych światowych naukowców, zajmujących się badaniami genezy węgli, towarzyszących im skał, jak również skałami organicznymi (w tym łupkami gazonośnymi) oraz zagadnieniami związanymi z wpływem wykorzystania węgla na środowisko.

26 sierpnia o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste otwarcie spotkania Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla, w którym udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Spotkanie, odbywające się w tym roku na Wydziale Nauk o Ziemi, będzie 65. dla Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP) i 30. dla Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP). Ostatni zjazd ICCP w Polsce miał miejsce w Krakowie, w 1995 roku, natomiast TSOP spotka się w Polsce po raz pierwszy.

Spotkania obu stowarzyszeń organizowane są co roku w wiodących ośrodkach naukowych. Ich celem jest ustalanie terminologii związanej z petrologią organiczną, opracowywanie klasyfikacji materii organicznej, występującej w węglu oraz innych skałach w formie rozproszonej, klasyfikacji składników mikroskopowych stałych odpadów z eksploatacji i utylizacji węgla oraz  form materii organicznej występującej w środowisku.

Charakter spotkań obu tych organizacji jest różny. Prace Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla odbywają się w trzech komisjach: komisja I – petrologia węgla i skał organicznych, komisja II – geologiczne zastosowania petrologii węgla i skał organicznych, komisja III – zastosowanie petrologii węgla do jego wykorzystania. Poszczególne zagadnienia omawiane są w grupach roboczych.

Ponadto Międzynarodowy Komitet Petrologii Węgla prowadzi aktualnie trzy programy akredytacyjne w zakresie:

  • analizy składu petrograficznego i refleksyjności pojedynczych węgli,
  • refleksyjności witrynitu występującego w skałach jako materia rozproszona,
  • analizy składu petrograficznego i refleksyjności mieszanek węglowych.

Podczas spotkań ICCP odbywa się również jednodniowe sympozjum. W tym roku jego tematem będą postępy w badaniach petrologicznych i geochemicznych węgli i skał organicznych.

W czasie spotkań Towarzystwa Petrologii Organicznej wygłaszane są referaty, po których odbywa się dyskusja. Ponadto spotkanie poprzedza krótki kurs, którego tematem w tym roku jest zastosowanie petrologii i geochemii organicznej w badaniach środowiska.

Organizatorem tegorocznego spotkania ICCP i TSOP jest Wydział Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. W wydarzeniu będzie uczestniczyć ok. 100 osób. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie http://prac.us.edu.pl/~iccop-tsop-2013.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.