facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja - „Międzynarodowe prawo humanitarne – antecedencje i wyzwania współczesności”

W dniach 15–16 października 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Międzynarodowe prawo humanitarne – antecedencje i wyzwania współczesności”, konferencja poświęcona będzie 60 rocznicy przyjęcia Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny.

Z uwagi na doniosłość tego jubileuszu zaproszono najwybitniejszych ekspertów z tej dziedziny, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Konferencja ma bowiem być okazją nie tylko do spotkania specjalistów, ale również do szerokiej dyskusji na temat wyzwań, jakie dla prawa humanitarnego przynoszą trwające i nowe konflikty zbrojne. Jednocześnie organizatorzy wierzą, że sympozjum przyczyni się do upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża, zaproszenie przyjął przedstawiciel Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża z Genewy. Sympozjum wspiera także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Organizatorem zjazdu jest Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.

Konferencja będzie prowadzona w dwóch językach – polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie.

 

Informacje dotyczące konferencji: wpia.us.edu.pl/konferencja-miedzynarodowe-prawo-humanitarne

Wstępny program konferencji:  

Formularz zgłoszeniowy:

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.