facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja międzynarodowa - „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe”

23-24 września 2010 roku na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się konferencja pt. „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe” organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Facultas Iuridica.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Celem konferencji jest dyskusja nad kierunkami rozwoju europejskiego prawa prywatnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego) w kontekście prowadzonych w Unii Europejskiej prac nad harmonizacją prawa prywatnego oraz w związku z pracami nad projektem nowego polskiego kodeksu cywilnego.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz eksperci, biorący udział w pracach nad Wspólnym Systemem Odniesienia oraz w, powołanym przez Komisję Europejską, Zespole Ekspertów. W swoich wystąpieniach przedstawią i dokonają oceny propozycji działań zaprezentowanych w komunikacie Komisji Europejskiej o przyszłości europejskiego prawa umów. Debata nad tymi zagadnieniami jest szczególnie istotna z uwagi na objęcie przez Polskę prezydencji w 2011 roku.

Konferencja poświęcona będzie także analizie wpływu, jaki europejskie prawo konsumenckie wywiera na regulację prawa cywilnego w Polsce. Zagadnienie to będzie przedmiotem wystąpień członków grup roboczych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przygotowujących projekt unormowania problematyki konsumenckiej w nowym kodeksie cywilnym. W swoich wystąpieniach prelegenci uwzględnią możliwość wykorzystania w krajowych pracach legislacyjnych instrumentów takich jak Akademicki Wspólny System Odniesienia (DCFR).

Program konferencji

Wiecej informacji na stronie Wydziału Prawa i Administracji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.