facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”

Logo konferencji

Uniwersytet Śląski oraz Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach organizują konferencję pt. „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”, która odbędzie się 22 i 23 września 2016 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (aula im. Walerego Pańki).

Spotkanie będzie okazją do ukazania paraleli losów Górnego Śląska i Wileńszczyzny oraz wzajemnych związków różnych części Śląska i Wileńszczyzny w sferze kultury i bezpośrednich kontaktów z okresu II Rzeczypospolitej. Podczas konferencji przypominane zostaną losy i dokonania ludzi, którzy na różnych etapach życia związani byli z tymi regionami. Szczególnie osób, które zmuszone do opuszczenia ziemi wileńskiej po II wojnie światowej, uczestniczyły w budowie życia artystycznego, naukowego i kulturalnego na Śląsku.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele wielu krajowych ośrodków naukowych, między innymi z Warszawy, Krakowa, Opola i Katowic. Spotkanie zainaugurują wystąpienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownika Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach.

Program oraz szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: silesia-vilna.pl.

Stacja Naukowa PAU w Katowicach została uruchomiona w 2013 roku jako pierwsza w Polsce stacja naukowa Polskiej Akademii Umiejętności. Jednostka konsoliduje środowisko naukowe Śląska i całej Polski. Do zadań, jakie przed sobą stawia, należy między innymi zacieśnianie współpracy uczonych z różnych ośrodków naukowych oraz badaczy reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne. Siedziba Stacji Naukowej mieści się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.