facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki, chemii i matematyki

W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75. Pułku Piechoty 1A, aula P/0/03) odbędzie się konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów ścisłych. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30.

W otwarciu konferencji udział weźmie prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz dr hab. Tomasz Goryczka, dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz projektem dodatkowych zajęć z fizyki dla uczniów oraz ofertą dydaktyczną Instytutu Nauki o Materiałach. W programie spotkania przewidziano zwiedzanie laboratoriów Instytutu Nauki o Materiałach.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.