facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Kultywowanie i tworzenie tradycji regionalnych przez nauczycieli krajów Grupy Wyszehradzkiej”


29.06.2015 - 29.06.2015

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. „Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers” („Kultywowanie i tworzenie tradycji regionalnych przez nauczycieli krajów Grupy Wyszehradzkiej”). Seminarium, organizowane w ramach realizowanego projektu wyszehradzkiego, odbędzie się 29 czerwca 2015 roku w Chorzowie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk oraz śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.v4teachers.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.