facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja konsultacyjna z cyklu „Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego”

Zdjęcie: długopis w ręce i notatki

Prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras weźmie udział w konferencji konsultacyjnej dotyczącej Ustawy 2.0. Spotkanie organizuje interdyscyplinarny zespół badawczy, któremu minister nauki i szkolnictwa wyższego zlecił w wyniku postępowania konkursowego przygotowanie założeń systemu szkolnictwa wyższego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele trzech uczelni reprezentujący SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Konferencja konsultacyjna, która odbędzie się 23 listopada 2016 roku w Warszawie, jest drugą z serii trzech spotkań poświęconych kluczowym zagadnieniom opracowywanych założeń do projektu ustawy. Przedmiotem dyskusji będą kwestie dotyczące badań oraz zatrudniania i awansów kadry dydaktycznej i naukowej. Konferencja ma służyć wypracowaniu koncepcji zgodnych z potrzebami środowiska naukowego i akademickiego. W dyskusji udział wezmą przedstawiciele społeczności reprezentujący różne typy uczelni oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Kolejna konferencja konsultacyjna planowana jest w grudniu. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.