facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV”

29 listopada 2013 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV”. Seminarium ma na celu wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Wśród członków Komitetu Naukowego znajduje się prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych Uniwersytetu Śląskiego oraz współorganizator konferencji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Zaproszenie

Program konferencji

Opis konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.