facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Komisji UMP ds. Badań i Innowacji

11 i 12 grudnia 2013 r. w Katowicach w Pałacu Goldsteinów odbywać się będzie Konferencja Komisji UMP ds. Badań i Innowacji. Spotkanie zostało podzielone na dwie części poświęcone mechanizmom wspierania małych firm oraz roli małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju miasta i metropolii. Podczas konferencji referat zatytułowany „Młodzi na start – szansa we współpracy MŚP” wygłosi prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.