facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Kobieta bezpieczna”

Od 8 do 9 marca 2014 r. w sali nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, Katowice) odbywać się będzie Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kobieta... bezpieczna 3”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości kobiet na temat potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.

Główne tematy konferencji to komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych (skuteczność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, najczęściej popełniane błędy komunikacyjne), handel kobietami, pomoc prawna, psychologiczna i społeczna oraz profilaktyka zdrowotna.

Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z życiem zawodowym kobiet oraz potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy, dodatkowo omówione będą kwestie przemocy psychicznej i fizycznej w małżeństwach, a także specyfika relacji damsko-męskich.

W ramach konferencji uczestniczki poznają zasady przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, miejscu pracy, życiu oraz nauczą się, co zrobić i jak się zachowywać w sytuacjach zagrożenia.

Program oraz szczegółowe informacje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.