facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

BK

Od 17 do 18 czerwca 2010 roku trwać będzie konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dwudniowe spotkania przebiegać będą pod hasłem „Kariery absolwentów wyznacznikiem rozwoju kraju i miejsca Polski w zjednoczonej Europie”.

Konferencja będzie okazją do prezentacji karier absolwentów w kontekście zmian rynku pracy, omówienia doświadczeń i perspektywy rozwoju Biur Karier w Polsce i w Europie oraz analizy sytuacji na śląskim rynku pracy. Poruszona zostanie także m.in. tematyka nowych metod w pracy doradcy zawodowego, rozwiązań prawnych i systemowych, perspektyw europejskiego doradztwa karier.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszeń do 11 czerwca 2010 r. na adres e-mail: bk@us.edu.pl lub faksem: 32 359 20 32. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie miała miejsce w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w auli im. Kazimierza Lepszego. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00.

Konferencję otworzy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery. Konferencja przebiegać będzie pod honorowym patronatem marszałka województwa śląskiego Bogusława Śmigielskiego oraz prezydenta Katowic Piotra Uszoka.

Program konferencji, formularze zgłoszenia udziału oraz zgłoszenia wystąpienia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.