facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym – europejskie przykłady i możliwości dla Polski”

12 czerwca 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym – europejskie przykłady i możliwości dla Polski”. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w dwóch panelach dyskusyjnych: „Jakich absolwentów szukają pracodawcy?” oraz „Co wyróżnia kształcenie praktyczne najwyższej jakości?”.   

Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i wspólnej refleksji nad tym, w jaki sposób najlepiej realizować nowoczesne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy. Tematyka debaty będzie się koncentrować na praktycznych aspektach procesu i doświadczeniach z Polski i z Europy. Dyskusja odbędzie się w gronie ekspertów i praktyków: rektorów, pracodawców, przedstawicieli administracji publicznej, przy szerokim udziale panelistów z wyróżniających się europejskich uczelni.

Zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie konferencji to m.in.:

  • W jakim kierunku zmierza rozwój praktycznego szkolnictwa zawodowego?
  • Co może w praktyce oznaczać „odpowiadanie na potrzeby rynku pracy”?
  • W jaki sposób uczelnie mogą poznać wymagania pracodawców?
  • Jak pracodawcy i szkoły wyższe mogą współpracować?
  • Jakie programy i metody nauczania wyróżniają kształcenie praktyczne?

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie internetowej Banku Światowego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.