facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja inaugurująca realizację programu Erasmus+ w województwie śląskim

Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Program wspiera edukację, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie. Zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” i jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig; program „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus; Jean Monnet oraz Tempus; Alfa i Edulink.

Erasmus+ będzie realizowany od 2014 do 2020 roku i obejmie swoim zasięgiem edukację szkolną, kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych i inicjatywy młodzieżowe.

Aby przybliżyć założenia programu i zachęcić do udziału JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber organizują konferencję inaugurującą realizację programu w województwie śląskim. Konferencja odbędzie się 4 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od godz. 10.00 do 14.30. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli samorządów lokalnych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek.

Podczas szkolenia możliwości programu Erasmus+ przedstawią: pracownicy Komisji Europejskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.


O wydarzeniu napisało „radio.katowice.pl” w artykule pt. „Rusza program Erasmus+” (04.03.2014).

O wydarzeniu napisała „insilesia.pl” w artykule pt. „Rusza program Erasmus+” (06.03.2014).

O wydarzeniu napisał serwis „slaskie.pl” w artykule pt. „Rusza program Erasmus+” (04.03.2014).

O wydarzeniu napisał serwis „pieniadze.gazeta.pl” w artykule pt. „Rusza program Erasmus+" (06.03.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.