facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja inaugurująca projekt „Od Algorytmu do Zawodowca”

Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarny

Propagowanie wiedzy z zakresu algorytmiki i programowania wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych to główny cel projektu „Od Algorytmu do Zawodowca”, realizowanego przez Fundację na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (EDU-RES). Na projekt składa się 10-miesięczny cykl zajęć z programowania i algorytmiki przygotowanych dla 15 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa śląskiego.

We wtorek 18 października 2016 roku odbędzie się konferencja inaugurująca projekt. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W inauguracji udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji. Wsparciem objętych zostanie 225 uczniów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.