facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja inaugurująca projekt „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia…”

icse

13 października 2011 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa inaugurująca projekt „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki iCSE”. iCSE to innowacyjny projekt, którego głównym założeniem jest integracja metod komputerowych w tym wizualizacji, numeryki, analizy danych z kierunkowymi przedmiotami wybranych nauk ścisłych. Działanie to przekłada się na opracowanie materiałów dydaktycznych, narzędzi IT oraz stworzenie reguł pracy z tymi technologiami.

Podczas czwartkowego spotkania Alfred Wassermann i Michael Gerhaeuser wygłoszą prelekcję pt. „JSXGraph – visualizing mathematics on (nearly) every device”, natomiast Øyvind Ryan przedstawi wykład pt. „Computing in Science Education. A New Way to Teach Science?”. Sympozjum zakończy się dyskusją.

Konferencja przeznaczona jest dla osób związanych ze szkolnictwem i edukacją przedmiotów ścisłych. W celu rejestracji należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie: icse.us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.